نوشته‌ها

قالیشویی مشهد صیادشیرازی

قالیشویی مشهد صیاد شیرازی قالیشویی قدس مشهد نزدیک ترین قالی شویی به بلوار صیاد شیرازی(قالیشویی مشهد صیادشیرازی) این قالیشویی با افزایش ناوگان جمع آوری فرش خدمات خود را گسترش داده و ناحیه تحت پوشش بزرگتری را پشتیبانی می کند.قالیشو…