برطرف کردن لکه های وایتکس از روی فرش

برطرف کردن لکه وایتکس طریقه بر طرف کردن له وایتکس از روی فرش: فرش های جدید اکثرا در مقابل مجاورت با وایتکس ( آب ژاول) حساس هستند . البته لباس های مشکی و کتان نیز در مواجهه با وایتکس حاساس هستند . بر اساس تجربه ای که خودم استفاده کردم یکی…