قالیشویی ابوطالب مشهد

قالیشویی ابوطالب مشهد (عبدالمطلب ) قالیشویی ابوطالب و عبدالمطلب مشهد یکی از قدیمی ترین منطقه های مشهد که بافت میانی شهر مشهد را شامل می شود منطقه عبدالمطلب مشهد است قالی شویی قدس با افزایش سرویس خود منطقه ابوطالب مشهد و سراسرشهر را پو…