پاک کردن خون از روی قالی و فرش

پاک کردن لکه خون فرش در ادامه تهیه محتوا قصد داریم تا یک ترفند رو براتون رو کنیم . گذشته از شوخی اگه نخوایم قضیه رو زیادی جناییش کنیم در ساده ترین حالت ممکن یک خون دماغ ساده. که امیدوارم همونم برا هیچکدومتون پیش نیاد. ( قالیشویی مشهد…

لکه نوشابه را چگونه از روی فرش پاک کنیم

پاک کردن لکه نوشابه از روی فرش از بین بردن لکه نوشابه از روی قالی در ادامه تولید محتوا کاری خدماتی از قالیشویی قدس مشهد سعی برا آن داریم تا مشکلات روزمره را برسس کنیم و در صدد آن برآییم که راه کاری برای آن ارایه کنیم . با توجه به …