قیمت قالیشویی در مشهد (نرخ مصوب 1396)

قیمت قالیشویی در مشهد (نرخ مصوب 1396)

قیمت قالیشویی در مشهد (نرخ مصوب 1396) این نرخ نامه به استناد بند ج دستور العمل نرخ گذاری و خدمات مصوت کمیسیون عالی نظارت در تاریخ 1396/09/12 به منظور اطلاع عموم شهروندان محترم و نیز رعایت آن از سوری واحد های صنفی به شرح ذیل اعلام میگردد. …